Esri Norsk Brukerkonferanse - Geodata

ESRI (Environmental Systems Research Institute) er en internasjonal leverandør av geografisk informasjon og kart. På oppdrag fra Geodata har Sketch Production skreddersydd ESRI Norsk Brukerkonferanse flere år – en konferanse over tre dager med tilhørende messeområde, to middager og gjev prisutdeling.

Prosjektleder: Tore Frisholm Jr