100 Års Jubileum - O.j. Dahl

Prosjektleder: Fredrik Krafft.