Eiendom Norge konferansen 2021 – Fra eiendomsbransjens

årlige møteplass

til heldigital drakt 

Eiendom Norge sin årskonferanse er per i dag Norges største eiendomskonferanse. Sketch har produsert konferansen siden 2016, fra en seanse for 200 deltakere på Hotel Continental, til dagens arrangement som samler 500 fysiske deltakere og over 5000 seere digitalt. I pandemiåret 2021 ble konferansen arrangert heldigitalt. I 2022 kan endelig konferansen igjen holdes som normalt.

Den digitale konferansen ble åpnet med et innlegg av sentralbanksjef Øystein Olsen om norges økonomiske utsikter, med en pandemi som bakteppe, etterfulgt av en het duell mellom kommunal, – og moderniseringsminister Nikolai Astrup og byråd for byutvikling i Oslo, Rasmus Reinvang. Ordstyrer var Eiendom Norges egne Erik Lundesgaard.

 

 

No. 4 stod for musikalske innslag til åpning, etter lunsj og som avslutning på konferansen.

Henning Lauridsen Adm. dir - Eiendom Norge

“Alle detaljer var tatt høyde for. Vi kunne ikke vært med fornøyde!”

Sven Størmer Thaulow - Data og teknologi direktør i Schibsted med sitt innlegg "Hvordan skape gull av data"

Smittevennlig smalltalk backstage.

Leder av finanskomiteen Mudassar Kapur.

Finanspolitisk talsperson fra SV Kari Elisabeth Kaski.

Konferansen ble avsluttet med en samtale mellom dagens konferansier Thomas Giertsen og adm. dir. i Eiendom Norge Henning Lauridsen.